Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny

O czasopiśmie

„Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny” jest kwartalnikiem wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Adresowany jest do bibliotekarzy z województwa wielkopolskiego, a także nauczycieli, studentów i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny bibliotekoznawstwa.

Treści czasopisma podzielone są na działy (m.in. „Artykuły”, „Materiały metodyczne”, „Środowisko wielkopolskiej kultury”, „Zestawienia bibliograficzne”, „Zdaniem bibliotekarza”) i dotyczą aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem bibliotek. Autorzy tekstów poruszają tematy inspirowane bieżącymi wydarzeniami, rocznicami lub obchodami, prezentują pomysły na organizację spotkań kulturalnych, przybliżają sylwetki wybitnych twórców i ich dzieła, promują edukację regionalną i krajoznawczą, dzielą się swoim doświadczeniem i proponują czytelnikom sprawdzone rozwiązania.

Pierwszy numer „Poradnika Bibliograficzno-Metodycznego” ukazał się w 1977 r. i był kontynuacją wydawanego w latach 1968-1976 „Poradnika Informacyjno-Bibliograficznego”. Zmiana tytułu podyktowana była wzbogaceniem dotychczasowych treści o materiały metodyczne. W 1984 r. zmienił się także format czasopisma – z A4 na A5. Z kolei w 2024 r. odświeżona została szata graficzna i okładka.

Od 1999 r. kolejne numery „Poradnika” zamieszczane są w pełnej wersji na platformie Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Od 2024 r. czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej. Jego zawartość jest także dostępna w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej. Do końca 2023 r. wydano 223 numery.

W skład redakcji wchodzą: przewodnicząca zespołu redakcyjnego, dyrektorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Małgorzata Grupińska-Bis oraz zespół redakcyjny: Aneta Szczepaniak-Głębocka, Małgorzata Derwich-Pawela, Izabela Wielicka i Anna Smirnow. Za skład i łamanie odpowiedzialna jest Ewa Oleszek.

Przewodnicząca zespołu redakcyjnego:
Małgorzata Grupińska-Bis

Zespół redakcyjny:
Aneta Szczepaniak-Głębocka
Małgorzata Derwich-Pawela
Izabela Wielicka
Anna Smirnow

Skład i łamanie: Ewa Oleszek

Adres:
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
60-819 Poznań, ul. Prusa 3
tel. 61 664 08 79, 61 664 08 52

e-mail: poradnik@wbp.poznan.pl
http://www.wbp.poznan.pl

e-ISSN 2957-0700
ISSN 0238-9142

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: