O pracowni

WBPiCAK jest jednym z uczestników projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.wbc.poznan.pl) – pierwszej biblioteki cyfrowej w Polsce. Powstanie naszej pracowni digitalizacyjnej (2010 r.) zapoczątkował projekt „Mecenat 2009” współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt: wysokiej jakości skaner, komputery oraz oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych – dLibra. Podstawowym urządzeniem jest skaner Zeuttschel OS12000 – gwarantujący bardzo dobrą jakość skanów. Obsługuje książki i gazety do formatu A2.

W 2012 r. w ramach zadania „Cyfrowe Regionalia – Wielkopolska” finansowanego ze środków „WPR KULTURA+ / Digitalizacja” Pracownia Digitalizacji Zbiorów została doposażona w nowy sprzęt. Zakupiono m.in. statyw kolumnowy wraz z oświetleniem oraz aparat cyfrowy (lustrzanka) do digitalizacji dużych formatów (A0), wysokiej jakości skaner A3 służący mniejszym dokumentom (np. fotografie), profesjonalną drukarkę A3, macierz dyskową, serwery, specjalistyczny komputer z monitorem do obróbki grafiki oraz 2 stanowiska komputerowe dla czytelników. Uruchomiona została także wewnętrzna Biblioteka Cyfrowa WBPiCAK, na której można przeglądać publikacje niezamieszczone w domenie publicznej dotyczące regionu oraz stanowiące dziedzictwo kulturowe. Zdigitalizowano i udostępniono 61 publikacji o regionie.

W 2015 r. w ramach zadania „Cyfrowa Wielkopolska” finansowanego ze środków „PW KULTURA+ / Digitalizacja” Pracownia Digitalizacji Zbiorów została doposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowania m.in. skaner do digitalizacji mikrofilmów, negatywów i zdjęć oraz w stanowisko do obróbki zdigitalizowanego materiału. Ponadto znacząco zwiększono możliwości serwerów obsługujących Pracowni. Wykonano także modernizację infrastruktury sieciowej. W ramach zadania zdigitalizowano i udostępniono 37 publikacji o regionie.

W Pracowni digitalizujemy przede wszystkim utwory i dokumenty tworzące dziedzictwo kulturowe, a zwłaszcza regionalia dotyczące Wielkopolski takie jak: monografie lokalne, czasopisma lokalne, dokumenty życia społecznego itp.

Projekty realizowane przez Pracownię Digitalizacji

Projekt „Cyfrowe czasopisma – Wielkopolska” – digitalizacja i udostępnianie czasopism oraz modernizacja systemu prezentacji zbiorów. Projekt realizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa od marca do grudnia 2019 r.

Cyfrowa Wielkopolska

Projekt „Cyfrowe Regionalia – Wielkopolska” dofinansowany ze środków „Wieloletniego Programu Rządowego – KULTURA + Digitalizacja” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekty realizowane przez Pracownię Digitalizacji

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska” dofinansowany ze środków „Wieloletniego Programu Rządowego – KULTURA + Digitalizacja” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cyfrowa Wielkopolska

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: