Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką).

WBC nie jest wydawnictwem, jest archiwum obiektów elektronicznych czyli bazą danych w rozumieniu ustawy O ochronie baz danych (Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r.). W jej myśl wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości, części rozpowszechnionej bazy danych:

  1. do własnego użytku osobistego,
  2. w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze wskazaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem, dla którego wykorzystano bazę,
  3. do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub administracyjnego.

Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów WBC.

Udostępnianie materiałów archiwizowanych w WBC

Publikacje (książki, czasopisma, dokumenty audio/video i inne materiały) archiwizowane w WBC należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego. Zostały one udostępnione zgodnie z prawem, co oznacza, że:

  • Każdy użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do materiałów przechowywanych w WBC, jeśli nie mają one zabezpieczeń wynikających z decyzji właściciela praw majątkowych.
  • Kopia dokumentu może być zgodnie z prawem: wykonywana na własny użytek; wykonywana dla celów edukacyjnych i badawczych z powołaniem się na źródło.
  • Kopię należy opatrywać dokładnym adresem bibliograficznym wykorzystując w tym celu link do zacytowanego obiektu lub identyfikator zasobu WBC: http://www.wbc.poznan.pl
  • Jeśli autor czy wydawca zgodził się na inny zakres wykorzystania dokumentu, to informacje o tym znajdują się w opisie bibliograficznym w polu PRAWA.

Podajemy link do publikacji dostępnych w ramach realizacji projektu Cyfrowe czasopisma Wielkopolska

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: