Usługi bibliograficzne

Usługi informacyjno-bibliograficzne

  • opracowania zestawień bibliograficznych o tematyce regionalnej w oparciu o bibliograficzne bazy danych – pomoc w ustalaniu szczegółów bibliograficznych,
  • doradztwo w doborze literatury na określone tematy (tradycyjne i cyfrowe źródła informacji), realizacja kwerend
  • pomoc i szkolenia z zakresu opracowania bibliografii regionalnej
  • szkolenia z opracowania Dokumentów Życia Społecznego

Jak skorzystać?

Kontakt: Dział Informacyjno-Bibliograficzny
tel. 61 66 40 879

Bibliografie dostępne online

Bibliografie i bazy opracowywane przez Dz.IBiR

  • Bibliografia zawartości „Kroniki Wielkopolski” – rejestruje wszystkie materiały opublikowane w czasopiśmie od 1996 roku.
  • Katalog Zbiorów Pracowni Bibliografii Regionalnej – rejestr pozycji o tematyce regionalnej w tym informatory, foldery, mapy i plany, piśmiennicze dokumenty życia społecznego i inne drobne wydawnictwa ze zbiorów pracowni.
  • Bibliografia Powstania Wielkopolskiego
  • Bibliografia Regionalna Wielkopolski” – spis książek i artykułów z czasopism w pełnym zakresie tematycznym.
  • Książki o Wielkopolsce wydane w roku …” – wydawana cyklicznie publikacja z wyborem książek wydanych w danym roku.
  • Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny” – kwartalnik WBPiCAK, w którym zamieszczane są zestawienia tematyczne, scenariusze zajęć, kalendarium oraz nowości wydawnicze.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: