Polityka dostarczania obiektów

Informacja dla bibliotek

  1. Biblioteki publiczne z Wielkopolski mogą dostarczać do WBPiCAK swoje zbiory po uprzednim podpisaniu umowy depozytowej (wzór umowy użyczenia.pdf; wzór umowy użyczenia.doc).
  2. Przed udostępnieniem dzieł redaktorzy biblioteki cyfrowej sprawdzają, czy zostały spełnione warunki formalne (zgodne z prawem autorskim).
  3. Jeśli dzieło nie należy do domeny publicznej, biblioteka może podpisać umowę z właścicielem praw autorskich (autorem lub wydawcą) do danego dzieła (pomożemy zawrzeć taką umowę).
  4. Autor lub wydawca, podpisując umowę z biblioteką, może wyrazić zgodę na przejście na licencję Creative Commons.Organizacja Creative Commons opracowała wzory licencji otwartych, które pozwalają zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się twórczością z innymi. Licencje Creative Commons działają na zasadzie pewne prawa zastrzeżone – granice dozwolonego użytku są szersze niż te wytyczone w zasadzie wszelkie prawa zastrzeżone. Creative Commons szanuje prawo twórców do określenia stopnia, w jakim chcą się dzielić swoją twórczością z innymi. Jednocześnie zachęca do tworzenia wspólnej kultury, której elementy mogą być swobodnie wymieniane. Wzory umów licencyjnych CC.
  5. Jeśli do biblioteki cyfrowej wpłynie uzasadniony protest związany z prawem autorskim, upublicznione wcześniej dzieło zostanie przesunięte do archiwum zamkniętego.
  6. Jeśli ze względu na prawa autorskie zdigitalizowanych zbiorów nie można umieścić w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, biblioteki mają możliwość podpisania porozumienia o współpracy dotyczącego Platformy Cyfrowej Bibliotek Publicznych Wielkopolski. Na Platformie, służącej udostępnianiu i ponownemu wykorzystaniu zasobów cyfrowych należących do bibliotek publicznych, WBPiCAK umieści zdigitalizowaną wersję zbiorów, poddaną obróbce OCR.
  7. Biblioteki publiczne będą miały dostęp do pełnej treści publikacji, które pochodzą z ich placówki, po uprzednim podaniu stałego IP komputera. Udostępniać będą je mogły wyłącznie na miejscu, na terenie biblioteki. Biblioteki publiczne będą miały dostęp do pełnej bazy tytułów dostępnych na Platformie, a pochodzących z innych bibliotek z podaniem informacji, gdzie znajdują się oryginały oraz kto dysponuje prawami do nich.

Zapraszamy do współpracy!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: