Polityka dostarczania obiektów

Informacja dla bibliotek

  1. Biblioteki publiczne z Wielkopolski mogą dostarczać do WBPiCAK swoje zbiory po uprzednim podpisaniu umowy depozytowej (wzór umowy użyczenia.pdf; wzór umowy użyczenia.doc).
  2. Przed udostępnieniem dzieł redaktorzy biblioteki cyfrowej sprawdzają, czy zostały spełnione warunki formalne (zgodne z prawem autorskim).
  3. Jeśli dzieło nie należy do domeny publicznej, biblioteka może podpisać umowę z właścicielem praw autorskich (autorem lub wydawcą) do danego dzieła (pomożemy zawrzeć taką umowę).
  4. Autor lub wydawca, podpisując umowę z biblioteką, może wyrazić zgodę na przejście na licencję Creative Commons.Organizacja Creative Commons opracowała wzory licencji otwartych, które pozwalają zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się twórczością z innymi. Licencje Creative Commons działają na zasadzie pewne prawa zastrzeżone – granice dozwolonego użytku są szersze niż te wytyczone w zasadzie wszelkie prawa zastrzeżone. Creative Commons szanuje prawo twórców do określenia stopnia, w jakim chcą się dzielić swoją twórczością z innymi. Jednocześnie zachęca do tworzenia wspólnej kultury, której elementy mogą być swobodnie wymieniane. Wzory umów licencyjnych CC. 
  5. Jeśli do biblioteki cyfrowej wpłynie uzasadniony protest związany z prawem autorskim, upublicznione wcześniej dzieło zostanie przesunięte do archiwum zamkniętego.

Zapraszamy do współpracy!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: