Unia Europejska

Grafika: Logotypy Funduszy EuropejskichPrzebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku

Projekt pn. „Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku” nr RPWP.04.04.01-30-0026/16-00 w ramach:
– Osi Priorytetowej 4. „Środowisko”
– Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”
– Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Uatrakcyjnienie obiektu kultury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu skutkujące zwiększeniem liczby osób korzystających z jej usług poprzez uatrakcyjnienie walorów estetycznych budynku zarówno w jego wnętrzu jak i na zewnątrz, uatrakcyjnienie i rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie bezpiecznego wejścia i wyjścia z obiektu.

Wartość projektu:

Koszt całej inwestycji   – 14.131.033,65 PLN
z tego:
ze środków Województwa Wielkopolskiego   –  8.883.020,59 PLN
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO)  –  3.448.449,57 PLN
ze środków własnych  –  1.799.563,49 PLN

Przed remontem

Po remoncie

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: