Objazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii

Projekt jest inicjatywą WBPiCAK w Poznaniu, mającą na celu popularyzowanie sztuki fotograficznej na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach tego programu prezentujemy w bibliotekach i domach kultury wystawy fotograficzne, będące dorobkiem fotografów/ek, klubów, grup twórczych oraz ośrodków kultury z terenu województwa.

Oferty udostępniania wystaw prezentujących fotograficzną twórczość Wielkopolan można zgłaszać pod numerem telefonu 61 66 40 867 lub przez e-mail foto@wbp.poznan.pl

Zasady wypożyczeń

  • WBPiCAK wypożycza wystawy bezpłatnie na podstawie protokołu na ściśle określony okres, po upływie którego obiekty powinny być zwrócone. W uzasadnionych przypadkach WBPiCAK może żądać wcześniejszego zwrotu.
  • Instytucja biorąca w użytkowanie wystawę, zwana dalej „wypożyczającym”, ponosi koszty: opakowania, transportu w obie strony, zabezpieczenia przed zniszczeniem i uszkodzeniem.
  • Jeżeli wypożyczający nie posiada własnych urządzeń ekspozycyjnych, wystawy mogą być wypożyczone w ramach, antyramach lub w stelażu ekspozycyjnym.
  • Wypożyczający bierze na siebie pełną odpowiedzialność za całość i bezpieczeństwo użyczonych obiektów.
  • Wypożyczający bez zgody WBPiCAK nie ma prawa dokonywać żadnych zmian w użyczonej wystawie.
  • Wypożyczający bez zgody WBPiCAK nie ma prawa oddawać użyczonej wystawy do używania lub przechowywania innym instytucjom.
  • Odbiór wystawy następuje przy udziale obu stron. Osoba upoważniona przez wypożyczającego powinna posiadać pieczątkę swojej instytucji w celu podpisania Protokołu.
  • Jeżeli wystawie towarzyszy katalog lub folder, wypożyczający może otrzymać dla celów promocyjnych (nieodpłatnie) ww. wydawnictwo.
  • Zwracając wystawę, wypożyczający powinien dostarczyć do WBPiCAK kserokopie dokumentacji (zaproszenia, plakaty, zdjęcia) oraz wycinków prasowych dotyczących danej ekspozycji.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: