Informacja konsumencka

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta następujące informacje:

1. Dane Sprzedawcy

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod numerem RIK-12, adres: ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań, NIP: 781-00-62-516, REGON: 639665348, nr tel.: 61 66 40 887, adres e-mail: ksiegarnia@wbp.poznan.pl

Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji.

2. Istotne właściwości towaru

Przedmiotem umowy są produkty opisane w Sklepie internetowym.

3. Cena

Cena towaru widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym oraz obejmuje wszystkie elementy poza kosztami przesyłki.

4. Zasady płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem za pośrednictwem usługi płatności Dotpay,

b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego”,

c) za pobraniem, z zastrzeżeniem, iż – przy wyborze dostawy przesyłką kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki.

2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (z wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

5. Koszty i termin dostawy

1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a) odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,

b) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – Załącznik nr 5 (tabela),

2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

3. Towar wysyłany jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

6. Prawo odstąpienia

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę.

7. Koszty odstąpienia

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

– bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru,

– jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Termin związania ceną

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

9. Sposób reklamacji

A. Prawa i obowiązki Klienta

Jeżeli w ocenie Klienta towar jest niezgodny z umową, jest on zobowiązany:

1) odesłać towar na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,

2) wskazać, czy domaga się wymiany towaru, obniżenia jego ceny, czy też odstąpienia od umowy,

3) wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,

4) podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru rachunku bankowego.

B. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

C. Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona wymiany towaru oraz odeśle go – w terminach wskazanych w lit. B – na adres Klienta oraz na koszt Sprzedawcy. W takim wypadku Klientowi zwrócone zostaną również poniesione przez niego koszty wysyłki towaru do Sprzedawcy.

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy wymiana zareklamowanego towaru okaże się niemożliwa lub wymagać będzie nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w czasie wskazanym w lit. B, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do żądania:

1) obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,

2) zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

W terminie do 14 dni od wskazania, z którego z roszczeń korzysta, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru albo jej odpowiednia część.

W przypadku nieuznania reklamacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt Klienta.

10. Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

11. Kaucja i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od Klienta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

12. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: