Majątek

Wartość księgowa środków trwałych – 18.375.007,79 zł

Wartość księgozbiorów – 2.807.637,22 zł

(wg stanu na dzień 31.12.2021 roku)

Źródło informacji: Katarzyna Kuśnierek
Data powstania: 14/11/2007
Data aktualizacji: 10/02/2022
Osoba odpowiedzialna za zmianę: Ewa Oleszek