Kontakt

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
60-819 Poznań, ul. Bolesława Prusa 3
tel. 61 66 40 850
www.wbp.poznan.pl

DYREKCJA
Dyrektor: Małgorzata Grupińska-Bis
e-mail: sekretariat@wbp.poznan.pl
61 66 40 850

z-ca Dyrektora: Iwona Smarsz
e-mail: iwona.smarsz@wbp.poznan.pl
61 66 40 889

SEKRETARIAT
61 66 40 850
e-mail: sekretariat@wbp.poznan.pl

DZIAŁ GROMADZENIA, OPRACOWANIA I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Kierownik: Krystyna Dąbrowska
e-mail: wypozyczalnia@wbp.poznan.pl
61 66 40 870

DZIAŁ INSTRUKCYJNO-METODYCZNY BIBLIOTEK
Kierownik: Mikołaj Pukianiec
e-mail: mikolaj.pukianiec@wbp.poznan.pl
61 66 40 860

DZIAŁ INFORMACJI BIBLIOGRAFICZNEJ I REGIONALNEJ
Kierownik: Aneta Szczepaniak-Głębocka
e-mail: informacyjny@wbp.poznan.pl
61 66 40 879

PRACOWNIA BIBLIOGRAFICZNO-INFORMACYJNA
e-mail: poradnik@wbp.poznan.pl
61 66 40 866

PRACOWNIA BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ
e-mail: bibliografia@wbp.poznan.pl
61 66 40 864

PRACOWNIA KRAJOZNAWCZA
e-mail: turystyka@wbp.poznan.pl
61 66 40 884

DZIAŁ ANIMACJI KULTURY
Sławomir Pawliński, e-mail: folklor@wbp.poznan.pl
Mateusz Kiszka, e-mail: foto@wbp.poznan.pl
61 66 40 869
61 66 40 891

DZIAŁ WYDAWNICZY (REDAKCJA „KRONIKI WIELKOPOLSKI”)
Kierownik: Mariusz Grzebalski
e-mail: wydawnictwo@wbp.poznan.pl
61 66 40 875

PANORAMA WIELKOPOLSKIEJ KULTURY
e-mail: panorama@wbp.poznan.pl
61 66 40 876

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY WIELKOPOLANIE
Kierownik zespołu: Piotr Kulka
www.folklor.pl; e-mail: wielkopolanie@folklor.pl
61 66 40 871

DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY
Główna Księgowa: Katarzyna Kuśnierek
e-mail: finanse@wbp.poznan.pl
61 66 40 878

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Kierownik: Małgorzata Muchyńska
e-mail: malgorzata.muchynska@wbp.poznan.pl​
61 66 40 856

MAGAZYN KSIĄŻEK I ARCHIWUM ZAKŁADOWE
(Łęczyca, ul. Północna 34)
e-mail: archiwum@wbp.poznan.pl
61 81 06 589

Źródło informacji: Małgorzata Muchyńska
Data powstania: 14/11/2007
Data aktualizacji: 25/04/2022
Osoba odpowiedzialna za zmianę: Ewa Oleszek