10 / 09 / 21

Opublikowano analizy AFB za 2020 rok

Dane przedstawione są w odrębnych zestawieniach dla każdego typu instytucji (biblioteki wojewódzkie, powiatowe, miejsko-wiejskie, wiejskie). W badaniach uczestniczyło 97,8% wielkopolskich bibliotek. W skali kraju udział wzięło 98,9% bibliotek publicznych.

napis: Analizy AFB za 2020 opublikowane, logo projektu AFB oraz rysunek wykresu

Można sprawdzić analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych za 2020 rok opracowane w systemie AFB.

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2021 roku (dane za 2020 rok) uczestniczyło 2508 bibliotek, czyli 98,9%!

W województwie wielkopolskim uczestniczyło 97,8% bibliotek. Dziękujemy za udział!

Dane przedstawione są w odrębnych zestawieniach dla każdego typu instytucji (biblioteki wojewódzkie, powiatowe, miejsko-wiejskie, wiejskie) – dzięki temu  wskaźniki ilustrują różnice między bibliotekami na tym samym szczeblu administracyjnym i dodatkowo na podobnym poziomie obsługiwanej populacji.

W badaniach za rok 2020  wprowadzone zostały nowe wskaźniki odzwierciedlające specyfikę pracy bibliotek w tym okresie. Warto też przyjrzeć się analizom wskaźników obliczanych na podstawie danych z lat 2016-2020 (mediany).

Przejdź do analiz na stronie afb.sbp.pl

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: