EBSCO

Logo EBSCO

Zapraszamy do korzystania ze stałego dostępu do kilkunastu baz EBSCO zarówno z komputerów biblioteki jak i z domu. Bazy, głównie anglojęzyczne, zawierają streszczenia dokumentów oraz pełne teksty z czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycyny, turystyki, ochrony środowiska, rolnictwa, biologii, informatyki, ekonomii, zarządzania, biznesu, nauk ścisłych i technicznych. Zarejestruj się!

Wejście do bazy EBSCO: http://search.ebscohost.com

Więcej informacji o bazach znajduje się na stronie WWW: http://www.ebscohost.com/.

Bezpłatny dostęp do bazy jest możliwy z  komputerów naszej biblioteki. Czytelnicy zarejestrowani w bibliotece mogą również korzystać z bazy w domu. Wystarczy w momencie rejestracji posiadać przy sobie aktualny dokument tożsamości i wypełnić odpowiedni formularz dostępny poniżej.  Po osobistym złożeniu formularza w Pracowni Krajoznawczej będzie można przeszukiwać bazę EBSCO <http://search.ebscohost.com> z domu o dowolnej porze.

Konto jest zakładane na okres jednego roku kalendarzowego w terminie do 7 dni roboczych od momentu złożenia formularza. Uaktualnienie dostępu do EBSCO od stycznia kolejnego roku następuje na ponowny wniosek użytkownika.

Formularz zgłoszeniowy>>>

Wejście do bazy EBSCO:
http://search.ebscohost.com

Informacje o bazach poniżej lub na:
http://www.ebscohost.com/

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować:
Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej
ul. Prusa 3
informacyjny@wbp.poznan.pl
61 66 40 884

Bazy EBSCO

Agricola
Baza zawiera rekordy bibliograficzne z U.S. Department of Agriculture’s National Agricultural Library. Zawartość bazy AGRICOLA sięga roku 1970 i obejmuje ponad 4,1 mln danych z artykułów, z czasopism, monografii, rozpraw, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.

Business Source Ultimate
Baza zawiera pełne teksty z czasopism oraz innych publikacji z zakresu biznesu, marketingu, finansów.

ERIC
Baza ERIC, (Educational Resource Information Center) zawiera ponad 1 194 000 rekordów oraz linki do ponad 100 000 pełnotekstowych dokumentów z Centrum Informacyjnego ERIC.

GreenFILE
Baza GreenFILE zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).

Health Source – Consumer Edition
Baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych tytułów z zakresu zdrowia publicznego.

Health Source: Nursing/Academic Edition
Baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych. Udostępnia także przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający arkusze edukacyjne dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów.

Library, Information Science & Technology Abstracts
Baza Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) indeksuje ponad 500 głównych czasopism branżowych, ponadto zawiera książki, raporty dotyczące badań i sprawozdania. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrykę, pozyskiwanie informacji online, zarządzanie informacją i inne. Zakres chro-nologiczny bazy sięga połowy lat 60-tych dwudziestego wieku.

MasterFILE Premier
Zaprojektowana specjalnie dla bibliotek publicznych multidyscyplinarna baza danych udostępnia pełny tekst ponad 1 750 ogólnych publikacji referencyjnych z informacjami pełnotekstowymi, których zakres chronologiczny sięga roku 1975. Uwzględniająca niemal wszystkie obszary tematyczne, MasterFILE Premier zawiera blisko 500 pełnotekstowych książek referencyjnych, 86 017 biografii, 105 786 głównych dokumentów źródłowych oraz zbiór obrazów, na który składa się 341 655 zdjęć, map i flag. Baza danych jest aktualizowana codziennie poprzez EBSCOhost.

MEDLINE
Baza danych MEDLINE zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych.

Newspaper Source
Newspaper Source udostępnia pełny tekst “od okładki do okładki” dla 35 krajowych i międzynarodowych gazet oraz wybrane pełne teksty dla ponad 375 gazet regionalnych (z obszaru USA). Ponadto baza zawiera pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych.

Regional Business News
Baza udostępnia szeroki zakres regionalnych publikacji pełnotekstowych z dziedziny biznesu. Regional Business News obejmuje 75 czasopism, gazet i serwisów informacyjnych o tematyce biznesowej z wszystkich obszarów miejskich i wiejskich Stanów Zjednoczonych. Aktualizowana jest codziennie

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: