09 / 06 / 24

Policzmy oczka! vol. 2

Zdjęcie satelitarne pobrane z platformy Google Maps ukazuje wyschnięte i zarośnięte roślinnością oczko wodne, widziane z perspektywy lotu ptaka. Wokół oczka widoczna jest roślinność: drzewa, krzewy oraz trawa.

Nabór trwa do 20.07.2024
Formularz zgłoszeniowy

Drugi nabór projektu fotograficzno-społecznego Policzmy oczka!, który stanie się częścią 7. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. I. Zjeżdżałki Wobec wody.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na oczka wodne naturalnie występujące w naszym regionie.
Zachęcamy do poszukiwań zbiorników naturalnych o powierzchni do 1 ha.

Czekamy na wasze zdjęcia dokumentujące oczka oraz ich okolice. Ponadto, prosimy o określenie lokalizacji danego zbiornika oraz (jeśli to możliwe) opisanie jego historii (jeśli ją znacie).

Jeśli macie pytania, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:
tobiasz.jankowiak@wbp.poznan.pl
61 66 40 867


Po pierwsze – co rozumiemy poprzez hasło „oczko wodne”?

Oczko to naturalny zbiornik wodny o powierzchni do 1 ha. Oczka są małe, okrągłe, płytkie. I choć występują powszechnie w każdym typie krajobrazu, wydają się niezauważane i niedoceniane. Nie są również objęte żadną formą ochrony – według prawa są po prostu nieużytkami, dlatego narażone są na degradację i zanikanie. Tymczasem stanowią one bardzo istotny element krajobrazu: pełnią funkcję retencyjną (zdolność do okresowego zatrzymywania wody) i są oazami bioróżnorodności.

Wielkopolska jest obszarem z dużą – choć nieznaną – liczbą naturalnych oczek wodnych, niestety ich ilość od lat szybko spada. Przyczyną takiego stanu jest często działalność człowieka (antropopresja), a także typowa dla regionu mniejsza ilość opadów. Dlatego, mając na uwadze postępujące zmiany klimatu i coraz poważniejszą suszę na obszarze Wielkopolski, warto zadbać o ich ochronę.

Na czym polega projekt?

Pomysł jest prosty: zachęcamy do fotografowania oczek wodnych występujących na obszarze Wielkopolski, a następnie przesyłanie ich zdjęć do tworzonego przez nas zbioru. Być może znajdziecie je w Waszej najbliższej okolicy, a może traficie na nie podczas spaceru lub wycieczki. Pragniemy zwrócić uwagę na te zbiorniki, ponieważ są one ważnym elementem walki z suszą, a także kształtowania i urozmaicania jej krajobrazu. Dodatkowo mamy cichą nadzieję, że uda nam się skatalogować choć część oczek, co może posłużyć późniejszym badaniom nad nimi – ale to już nie nam, a specjalistom w tej dziedzinie (limnologii).

Czego potrzebujemy?

  • Zdjęcie / zdjęcia oczka wodnego. Najlepiej jeśli widoczne będzie jego otoczenie – przykładowo: bagno, las, trzciny. Oczka wodne, które już zarosły lub zostały zaśmiecone / zasypane również są dla nas istotne! Ważne, by powstałe zdjęcia były aktualne – pochodziły z tego roku.
  • Lokalizacja oczka. W formularzu dotyczącym projektu znajdziecie rubrykę, w której można wpisać współrzędne oczka lub wstawić link do Google Maps z jego oznaczeniem.
  • Informacje. Jeśli wiecie coś o życiu konkretnego oczka – np. kiedy powstało lub jak zmieniał się jego stan przez ostatnie lata, a może kiedy umarło (przez czynniki naturalne lub antropogeniczne) – możecie o tym napisać w odpowiedniej części formularza.
    *Nie interesują nas oczka sztuczne – czyli te powstałe w wyniku działalności człowieka (przykładowo: oczka wodne w ogrodach).

Gdzie można znaleźć naturalne oczko wodne?

Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie, ale m.in:
– na terenach podmokłych (np. bagnach lub torfowiskach),
– w lasach,
– na łąkach i polach,
– w niedalekiej odległości od większych zbiorników wodnych lub rzek.
*Oczek można też szukać wykorzystując mapy: satelitarne lub tradycyjne (te drugie wydają się opcją dla zaawansowanych).

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: