29 / 04 / 22

Entropia Empatia - Wojciech Ulman

Wystawa Wojciecha Ulmana ,,Entropia Empatia" - 29.04-27.05.2022, WBPiCAK Poznań, ul. Prusa 3

Entropia Empatia - Wojciech Ulman

Wernisaż: 29.04.2022, godz. 17:00

Wystawa czynna: 29.04-27.05.2022, 10:00-18:00
Wydarzenie FB – tutaj

Zapraszamy na wernisaż wystawy Wojciecha Ulmana ,,Entropia Empatia”.

Wydarzenie jest jednocześnie otwarciem festiwalu ,,BAZA”, którego Wojciech jest współorganizatorem.

Więcej informacji o festiwalu:
https://fb.me/e/39MfmPKBX
https://www.instagram.com/baza.festiwal/

//

Entropia kojarzy mi się z rozpadem, przemijaniem i chaosem.
Z definicji fizycznej wynika, że jest to miara stopnia nieuporządkowania układu i rozproszenia energii. Dąży do zmiany i swobody ruchu. W większości przypadków rośnie w kierunku, który nazywamy przyszłością.

Natomiast empatię rozumiem jako współodczuwanie z drugą osobą i umiejętność przyjęcia innego niż swój punktu widzenia. Jako wzajemne zrozumienie i współistnienie. Brak empatii natomiast prowadzi do agresji, narzucania woli i nie dopuszcza do możliwości popełnienia błędu.

Projekt opisany jest dwoma słowami kluczowymi, o których myślę jako o siłach przeciwstawnych, ale jednak uzupełniających się wzajemnie. Upraszczając, entropia dąży bowiem do podziału, a empatia łączy. Z jednej strony moje działanie jest więc pochwałą przypadkowości i próbą zwrócenia uwagi na rozpad w czasie, który wynika z opisujących nasz świat praw fizyki. W warstwie wizualnej badam geometrię natury, w której warstwy nieregularnych, organicznych kształtów ciekłego wywoływacza, rozprowadzanego często w sposób ekspresyjny po powierzchni papieru światłoczułego, przenikają się z fotograficznymi przedstawieniami rzeczywistości. Natomiast treści, które poruszane są w tych obrazach, nawiązują do ruchu i zmiany, deformacji i naznaczenia, postępującej starości i śmierci. Z drugiej strony, dzięki sensualnemu obchodzeniu się z medium podczas godzin pracy spędzonych w ciemni fotograficznej oraz zwracając uwagę na wątki emocjonalne, bazując na relacjach i doświadczeniach z własnego życia, opowiadam o połączeniu, wrażliwości i ciekawości innej istoty.

Podczas pracy nad tym projektem prowadzę badania mające na celu odnalezienie harmonii i sensu w chaosie lub, inaczej mówiąc, odnalezieniu pozytywnego czynnika ludzkiego w obliczu zasad fizyki i wobec egzystencji zmierzającej nieuchronnie do rozproszenia. Ostatecznie entropia sama w sobie nie jest zjawiskiem negatywnym, a tylko wartością opisującą pewną przemianę w czasie, dążącą do niezakłóconego ruchu atomów. Pogodzenie się z tą przemianą, ze stratą lub efektem innym niż zamierzony, jest łatwiejsze dzięki empatii.

//

Wojciech Ulman – artysta sztuk wizualnych, fotograf, twórca filmowy, video performer. Kurator wystaw i pokazów filmowych. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kierunek Fotografia i Intermedia. Podczas swoich działań często porusza wątki egzystencjalne, zwraca uwagę na absurdy rzeczywistości, tworzy groteskowe zestawienia, eksperymentuje z montażem filmowym i dźwiękowym. Istotny jest dla niego proces twórczy, którego okoliczności chętnie ujawnia jako nieodłączne tło efektu końcowego swojej pracy.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: