Kornhauser Julian - Pisma slawistyczne

wysyłka w ciągu 5 dni

szczegóły wysyłki >>

33,60 zł

Dorobek Juliana Kornhausera slawisty jest niezwykle różnorodny. Obejmuje studia poświęcone poezji awangardowej, współczesnej poezji i prozie Serbii, Chorwacji i Bośni, […]

Dorobek Juliana Kornhausera slawisty jest niezwykle różnorodny. Obejmuje studia poświęcone poezji awangardowej, współczesnej poezji i prozie Serbii, Chorwacji i Bośni, problematyce tożsamościowej i społeczno-politycznej w literaturach jugosłowiańskich, a także wątkom polskim obecnym w tej twórczości. Teksty mają charakter zarówno analityczny (szczegółowe lektury wiodących poetów i prozaików), jak i syntetyczny (próby ukazania ciągłości zjawisk i tradycji literackich na tle procesów historycznych). Skompletowanie tego wielokształtnego i rzetelnego naukowo dorobku ukazuje, w jaki sposób Kornhauser łączy warsztat filologa z esprit krytyka literackiego, a doskonałą znajomość kultur południowosłowiańskich z umiejętnością poruszania się w realiach historii literatury polskiej. Tym cenniejsze to zestawienie, że w wielu wypadkach doskonale obrazuje interferencje międzykulturowe i dotyka kwestii wzajemnych kontaktów między przedstawicielami polskiej i jugosłowiańskiej elity intelektualnej. Warto także odnotować teksty o charakterze teoretycznoliterackim i przekładoznawczym, w szczególnym stopniu poświęcone tematyce literatury awangardowej i neoawangardowej.


Pisma slawistyczne
, grupując wszystkie slawistyczne książki naukowe i popularnonaukowe Juliana Kornhausera, dają również możliwość prześledzenia ewolucji zainteresowań autora – od towarzyszenia zjawiskom o eksperymentatorskim charakterze po tworzenie ważnych syntez współczesności kulturowej w określonych warunkach społeczno-politycznych. Dzięki zastosowaniu układu chronologicznego klarowna staje się linia demarkacyjna w odniesieniu do podejmowanych tematów i perspektywy badawczej. Mamy nadzieję, że dzięki tej edycji slawistyczna spuścizna Juliana Kornhausera będzie łatwiej dostępna nie tylko dla neofilologów, lecz również dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką czytelników.

(Fragment noty edytorskiej zamieszczonej w książce)


Julian Kornhauser (1946) – poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, tłumacz, slawista, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Nowej Fali w literaturze polskiej, współautor Świata nie przedstawionego (1974, razem z Adamem Zagajewskim), książki-manifestu Pokolenia ‘68. Współtwórca grupy poetyckiej Teraz. Jego wydany poza zasięgiem cenzury tom wierszy Zabójstwo był jednym z pierwszych polskich samizdatów. W 1975 roku podpisał „List 59” przeciwko zmianom w konstytucji PRL wprowadzającym zapisy o kierowniczej roli partii i sojuszu z ZSRR. W stanie wojennym krótko internowany. Wydał kilkanaście tomów wierszy (ostatnio Origami, 2007), trzy powieści (ostatnio Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna, 1995), wiele monografii krytyczno- i historycznoliterackich oraz tomów szkiców (ostatnio Poezja i codzienność, 2003), kilka książek z przekładami chorwackiej, serbskiej i bośniackiej poezji (ostatnio Lament nad Sarajewem. Siedmiu poetów z Bośni: Antologia poezji bośniackiej, 1996) oraz dwa tomy wierszy dla dzieci. W latach 80. współtworzył drugoobiegowe periodyki „Pismo” i „NaGłos”. W latach 90. i 2000. publicysta „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej” i „Dziennika Polska-Europa-Świat”. Członek redakcji „Kwartalnika Artystycznego”. Były lub obecny członek komisji PAN i PAU, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. W latach 2006-2013 juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1975), Europejskiej Nagrody Poetyckiej (1989), Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1997), Nagrody Orła Karskiego (2015), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2016) oraz Międzynarodowej Nagrody Balatonu (2016). Mieszka w Krakowie. W WBPiCAK ukazały się następujące książki Juliana Kornhausera: wybór wierszy Tylko błędy są żywe (2015), tomy Wiersze zebrane (2016) i Proza zebrana (2017), Krytyka zebrana (I tom – 2018, II tom – 2019) oraz antologia szkiców o poecie Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera (2016).


Redakcja tomu: Adrian Gleń, Jakub Kornhauser, Anna Modelska-Kwaśniowska
Autor okładki i koncepcji graficznej: Piotr Zdanowicz

Autorka fotografii wykorzystanej na okładce: Elżbieta Lempp


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Autor: Kornhauser Julian
Isbn: ISBN: 978-83-66453-75-3
Format: 20,5 × 26,5 cm
Oprawa: oprawa miękka
Liczba stron: 760
Rok wydania: 2021
Nr tomu w serii: 42
Patroni medialni: Czas Kultury, kulturaupodstaw.pl, kulturapoznan.pl

Podobne tytuły