wydarzenie archiwalne
termin: 09 grudnia — 20 stycznia
miejsce: Poznań

ФОТОГРАФУВАЛИСЬ ВВЕЧЕРІ, КОЛИ БУЛА ГРОЗА. WERNAKULARNE PRAKTYKI FOTOGRAFICZNE W UKRAINIE

Wystawa zbiorowa artystek i artystów z Ukrainy.

Grafika promująca wystawę. Czarne tło. Z lewej strony tła czarno-białe zdjęcie, na którym widoczny pokój, w którym kilka osób siedzi przy stole, w tle choinka z ozdobami świątecznymi. Zdjęcie zakrywa tekst: ФОТОГРАФУВАЛИСЬ ВВЕЧЕРІ, КОЛИ БУЛА ГРОЗА. WERNAKULARNE PRAKTYKI FOTOGRAFICZNE W UKRAINIE. Z prawej strony grafiki tekst koloru białego: Andrii Dostliev, Anna Pylypyuk i Volodymyr Shypotilnykov, After Silence, Dmytro Krasnyi, Denys Pankratov, kuratorka: Olena Martynchuk, 9.12.2022-13.01.2023 Galeria WBPiCAK.

 

PL//

9.12.2022-20.01.2023
Galeria WBPiCAK w Poznaniu
ul. Prusa 3, Poznań
Wydarzenie FB

Wydarzenia w ramach wystawy:
28.12.2022, godz. 18:00 – oprowadzanie kuratorskie w języku polskim,
12.01.2023, godz. 18:00 – artist talk z Dimą Krasnyim,
13.01.2023, godz. 18:00 – oprowadzanie kuratorskie w języku ukraińskim,
17.01.2023, godz. 18:00 – warsztaty towarzyszące wystawie (prowadzenie: Olena Martynchuk),
20.01.2023, godz. 18:00 – oprowadzanie kuratorskie połączone z finisażem wystawy.

Artyści / Artystki: Andrii Dostliev, After Silence, Dmytro Krasnyi, Denys Pankratov
Kuratorka: Olena Martynchuk

Wystawa „Фотографувались ввечері, коли була гроза.* Wernakularne praktyki fotograficzne w Ukrainie” poświęcona jest tzw. zwykłym fotografiom, które są często niedoceniane w życiu codziennym. Fotografia jest praktyką społeczno-kulturową, mającą różnorodne obszary funkcjonowania i formy. Mogą to być rodzinne zdjęcia starannie poukładane w albumach, fotografie kryminalistyczne precyzyjnie przechowywane w pudełkach archiwizacyjnych, a nawet portrety do dokumentów w portfelu. Niemal każdy taki obiekt fotograficzny posiada własną historię życia i przeobrażeń.
Wystawa prezentuje praktyki artystyczne i badawcze, będące kluczem do odczytania delikatnych biografii fotografii.

Na wystawie prezentowane są prace artystek i artystów z Ukrainy, dla których punktem wyjściowym jest fotografia codziennego użytku. Wybrane interakcje artystyczne i badawcze pokazują co kryje się za treścią fotografii, wskazują na złożoność jej materialności oraz unikatowość i typowość obrazów fotograficznych w społeczeństwie ukraińskim.

*Tytuł wystawy zawiera fragment w języku ukraińskim, który pochodzi z podpisu na rewersie zdjęcia z prywatnej kolekcji Oleny Martynchuk.
Tłumaczenie w języku polskim: “Robiłyśmy zdjęcie, kiedy była burza”.

UA//

UA// ФОТОГРАФУВАЛИСЬ ВВЕЧЕРІ, КОЛИ БУЛА ГРОЗА.* ВЕРНАКУЛЯРНІ ФОТОПРАКТИКИ В УКРАЇНІ
9.12.2022-20.01.2023
Галерея WBPiCAK у Познані

Художники/художниці: Андрій Достлєв, Після тиші, Дмитро Красний, Денис Панкратов
Кураторка: Олена Мартинчук Виставка

„Фотографувались ввечері, коли була гроза.* Вернакулярні фотопрактики в Україні” присвячена „звичайним” фотографіям, які часто недооцінені в повсякденному житті. Фотографія — це соціокультурна практика, яка має різні сфери функціонування та форми. Це можуть бути фото, дбайливо впорядковані в альбоми, криміналістичні фотокартки, акуратно збережені в архівних ящиках, і навіть портрети для документів у гаманці. Майже кожен такий предмет має свою історію життя та перетворення. Виставка представляє художні та дослідницькі практики, які є ключем до прочитання делікатних біографій світлин. На виставці представлені роботи митців та мисткинь з України, які працюють з фотографія повсякденного вжитку. Мистецько-дослідницькі практики показують, що криється за змістом фотографії, вказують на складність її матеріальності, унікальність і типовість фотозображень в українському суспільстві.

*У назві виставки є фрагмент українською мовою, який походить із підпису на звороті фотографії з приватної колекції Олени Мартинчук.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: