Where will they live? – Ao Ngan Wa

Grafika promująca wystawę "Where will they live?" Ao Ngan Was

 

PL//
Centrum Kultury i Sztuki – DK Oskard, Aleje 1 Maja 7a, Konin

wernisaż g. 18:30
21.10-6.11.2022
Wydarzenie FB

Fotografia wernakularna to taka, która utraciła swój pierwotny cel, funkcję i wartość – pamiątkową, komercyjną itp. Dopiero po odcięciu takich fotografii od ich pierwszego, mogą one wejść w drugie życie, już jako wernakularne, by kontynuować swoją podróż. *
Jaki jest jednak cel ich podróży?
Ile żyć może przeżyć fotografia? Ile form i zestawów wartości może w sobie nosić? W jaki sposób fotografie podróżują i jakie są ich miejsca docelowe? Jakie wygląda życie pozagrobowe fotografii? Jakie są dalsze losy naszych obrazów?
Twoje zdjęcia umarły – co dalej?

*Imaginary everyday life by Walther Collection, tekst Barbary Kirshenblatt-Gimblett
Wystawa dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

ENG//
Centre for Culture and Arts – DK Oskard, 1 Maja Street 7a, Konin
opening 18:30
21.10-6.11.2022

Vernacular photography is one that lost its original purpose, function, and value, such as commemorative, commercial, etc. Only when such photographs are severed from their first lives can they enter their second lives as vernacular, then continue to move on. *
However, what and where are they moving on to?
How many lives can a photograph experience? How many forms and sets of values can it carry? How do photographs circulate and what are their destinations? What is the afterlife of a photograph? What are the afterlives of our images?
Your photographs have died – now what?

*Imaginary everyday life by Walther Collection, Barbara Kirshenblatt-Gimblett’s text
Co-financed from the budget of the Self-government of the Greater Poland Voivodeship.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: