O nas

 

Dział Fotografii działający przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu funkcjonuje w obecnej formie od 2002 roku. Choć od tego czasu dokonuje się żywiołowy rozwój technik obrazowania, który następuje wraz z postępem technologicznym, to cele działalności animacyjnej pozostały te same: popularyzowanie i upowszechnianie dorobku wielkopolskich fotografów, dokumentowanie ich aktywności i prezentowanie ich pracy twórczej. Zawsze przyświecało nam przekonanie, że kompetencje kulturowe społeczeństwa to wiedza o wydarzeniach nie tylko rangi ogólnopolskiej, czy światowej, ale również świadomość faktów lokalnych, tego co robi koleżanka / kolega w rodzinnym mieście, sąsiedniej miejscowości czy szerzej – w województwie.
Naszym celem jest budowanie silnych więzi między twórcami w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i sposobach widzenia rzeczywistości, w których życiu i pracy ważną rolę odgrywają fotografia i film. Wspieramy i promujemy twórców, którzy używają odmiennych narzędzi fotograficznych i filmowych oraz środków wyrazu, od tradycyjnych i niemal już zapomnianych technik fotograficznych, przez wciąż żywą fotografię analogową,  po najnowsze zdobycze technologii cyfrowej.
Kolejnym, nie mniej ważnym, celem wynikającym z tego sposobu myślenia jest chęć promowania i pokazania lokalnej twórczości fotograficznej jako równie interesującej i wartej poznania co prace artystów już uznanych, nie tylko w regionie. Chcemy zestawiać ze sobą twórczość pasjonatów i profesjonalistów by pokazać, że jedni i drudzy mogą się nawzajem ubogacać.

Wielkopolski Festiwal Fotografii – Odbywający się od 2012 roku Wielkopolski Festiwal Fotografii jest wspólnym przedsięwzięciem wielkopolskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup twórczych i osób indywidualnych. Co dwa lata w drugiej połowie października inicjujemy działania fotograficzne, które WBPiCAK spina klamrą wspólnej promocji i obudową ideową. Katalog wszystkich festiwalowych wydarzeń wysyłany jest do instytucji, organizacji, stowarzyszeń, szkół fotograficznych, bibliotek i innych podmiotów zajmujących się edukacją artystyczną i upowszechnianiem fotografii w Polsce, dzięki czemu wiedza o dokonaniach wielkopolskich fotografów utrwala się w świadomości szerokiego kręgu osób związanych z tą dziedziną sztuki.

Wielkopolska Press Photo – Konkurs jest doroczną konfrontacją dokonań fotoreporterów prasy lokalnej i regionalnej województwa wielkopolskiego, a także osób niezwiązanych zawodowo z żadną redakcją, dokumentujących życie regionu. Ma on wywoływać dyskusje o roli fotografii w praktyce dziennikarskiej, zachęcać wydawców prasy i redaktorów naczelnych do częstszego korzystania z tej formy wypowiedzi. Do przewodniczenia jury w tym konkursie zapraszani są najwięksi polscy fotoreporterzy. Częstymi laureatami konkursu są wybitni fotografowie, odnoszący sukcesy również na arenie ogólnopolskiej, ale nagrody zdobywają w nim także nieznani szerszej publiczności fotografujący dziennikarze z małych miejscowości.

filtr: – Konkurs sztuk wizualnych dla młodzieży szkół średnich. Hasło „filtr:” odnosi się do zjawiska stosowania filtrów fotograficznych i filmowych (Instagram, Facebook, TikTok itd.), które jest jednym z podstawowych narzędzi funkcjonowania w mediach społecznościowych i rzeczywistości cyfrowej w ogóle. Ponadto, każda edycja posiada swoje hasło przewodnie („ERROR_2K20”, „_RESET”), mające w jakimś stopniu odzwierciedlenie w przeżyciach minionego roku. (Hasło przewodnie powstaje w wyniku współpracy / konsultacji z nauczycielami oraz samymi uczniami, którzy aktywnie zachęcani są do współtworzenia innych działań artystycznych.).

BAZA festiwal – Festiwal krótkich eksperymentalnych form filmowych.

Objazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii – W ramach tego programu wystawy będące dorobkiem fotografów, klubów, grup twórczych oraz ośrodków kultury z terenu województwa są za pośrednictwem WBPiCAK wypożyczane do innych ośrodków kultury zainteresowanych zaprezentowaniem sztuki fotograficznej. Obecnie w ofercie Galerii Objazdowej znajdują się ponad 100 wystaw.  Na stronie wbp.poznan.pl dostępna jest pełna lista wystaw z opisem i przykładowymi zdjęciami, formularz zamówienia wystawy i archiwum kolejnych wypożyczeń.

Dział Fotografii – podcast.

Działalność informacyjno-wydawnicza:

Do większości wystaw prezentowanych w galeriach WBPiCAK oraz w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii, wydawane są katalogi lub foldery informacyjne, drukowane są zaproszenia i plakaty. Równocześnie WBPiCAK realizowało serię wydawniczą „Fotografowie Wielkopolski”, w której znajdują się rozmowy Krzysztofa Szymoniaka z działającymi w województwie wielkopolskim interesującymi przedstawicielami świata fotograficznego, których aktywność często jest nieznana, bądź znana w ograniczonym zakresie (zostały wydane 24 takie publikacje) oraz wydawnictwa z cyklu  „Wielkopolska fotografia”. Wydawnictwa te są udostępniane podczas wernisaży, oraz wysyłane do najważniejszych instytucji, organizacji i osób prywatnych zajmujących się upowszechnianiem fotografii w Polsce i na świecie.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: