Wielkopolska DOC

Grafika promująca konkurs.

Nabór do 31.10.2023
Wydarzenie FB
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wielkopolska DOC to konkurs wyrastający z połączenia dwóch konkursów, organizowanych wcześniej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – Moja Wielkopolska i Wielkopolska Press Photo. Punktem wyjścia do stworzenia nowej formuły jest potrzeba otwarcia się na współczesną rzeczywistość w obrębie ewoluującego medium fotografii, w którym przenikające się różne style i sposoby obrazowania tworzą aktualny krajobraz postrzegania i czytania fotografii.

Ideą konkursu jest połączenie fotografii reportażowej, dokumentalnej i tej wykraczającej poza sztywne kategorie, w celu uważnej obserwacji zjawisk, wydarzeń i procesów z obszaru Wielkopolski. WIELKOPOLSKA DOC pełnić będzie rolę archiwum lokalnie zachodzących wokół nas zmian – w regionie, miejscowości, wsi, dzielnicy, społeczności. Poprzez wystawy, publikacje i serwisy wirtualne będzie także platformą do popularyzacji fotografii dokumentalnej i reportażowej, jak również twórczości wielkopolskich fotografów i fotografek.


KATEGORIE

Konkurs składa się z sześciu kategorii tematycznych, do których można zgłaszać zdjęcia pojedyncze lub zestawy (od 3 do 12 zdjęć) powstałe na terenie województwa wielkopolskiego. Są to:

Wydarzenia,
Człowiek,
Klimat i środowisko,
Kultura i wspólnoty,
Sport (tylko zdjęcia pojedyncze),
Wsparcie i obecność (kategoria jednoroczna/specjalna).

W pierwszej edycji konkursu fotografowie i fotografki mogą przesyłać zdjęcia powstałe w okresie od 1 listopada 2021 do 31 października 2023 roku (limit ten nie dotyczy projektów długoterminowych).

PROJEKT DŁUGOTERMINOWY

Ponadto, osobną kategorią konkursową jest Projekt długoterminowy, w ramach którego zgłaszać można zestawy zdjęć (od 10 do 25 fotografii) powstałe w ciągu co najmniej 2 lat, a autor/ka projektu musi być związany/a z Wielkopolską (aktualnie mieszkać i/lub pracować na terenie Wielkopolski). Więcej informacji na temat kategorii długoterminowej znajduje się w pkt. §2 pkt. 12 Regulaminu konkursu.


NAGRODY

Główną nagrodą przyznawaną w konkursie jest Grand Prix Wielkopolska DOC – nagroda w wysokości 2 000 zł za zdjęcie pojedyncze lub zestaw zdjęć, zgłoszony do jednej z podstawowych kategorii tematycznych.

Dla każdej z sześciu podstawowych kategorii przewidziane zostały także nagrody – za zdjęcie pojedyncze (500 zł) i za zestaw zdjęć (1 000 zł) oraz wyróżnienia – za zdjęcie pojedyncze (200 zł) i za zestaw (300 zł).

Za projekt długoterminowy przyznawana jest osobna nagroda (w wysokości 1 500 zł) oraz wyróżnienie (750 zł).

JURY

O podziale nagród w konkursie Wielkopolska DOC oraz selekcji zdjęć do wystawy pokonkursowej zadecyduje profesjonalne Jury, w którego skład wejdą:

Jan Brykczyński – fotograf dokumentalny, członek i współzałożyciel Sputnik Photos.

Agata Stanisz – prof. UAM dra hab. antropolożka społeczna, profesorka uczelni w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM.

Violetta Szostak – dziennikarka i redaktorka, autorka reportaży i wywiadów o tematyce społecznej, związana z Gazetą Wyborczą.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do konkursu Wielkopolska DOC przyjmowane są wyłącznie przez formularz online, dostępny pod adresem: https://form.jotform.com/wbp/wielkopolska-doc-2023

Dla każdego zdjęcia pojedynczego, zestawu lub projektu długoterminowego należy dokonać osobnego zgłoszenia przez powyższy formularz.

Zgłaszane pliki cyfrowe w formacie JPG powinny posiadać co najmniej 3000 pikseli na dłuższym boku oraz rozdzielczość 300 dpi.

Nazwy plików zgłoszonych do konkursu powinny być zgodne ze wzorami:
– dla zdjęć pojedynczych: [Kategoria]_P_[Nazwisko]_[Imię]_[Tytuł]
– dla zestawów: [Kategoria]_Z_[Nazwisko]_[Imię]_[Tytuł]_[Numer zdjęcia]
– dla projektów długoterminowych: PD_[Nazwisko]_[Imię]_[Tytuł]_[Numer zdjęcia]
* numery zdjęć od 1 do 9 powinny być poprzedzone cyfrą 0: 01, 02, 03 itd.

Jednorazowa opłata za udział w Konkursie wynosi 30 zł. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio na konto Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury: 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „Wielkopolska DOC”).

 

Więcej szczegółów dot. formalnych wytycznych oraz zgłoszeń znajduje się w Regulaminie konkursu Wielkopolska DOC.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: