wydarzenie archiwalne
termin: 27 marca
miejsce: on-line

Źródła informacji - webinar

Adresaci:

Bibliotekarki i bibliotekarze z bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego

Cele:

• poszerzenie wiedzy w zakresie wszelkich źródeł informacji
• przybliżenie praktycznych umiejętności poszukiwania informacji
• wzmacnianie kompetencji zawodowych

Program szkolenia:

1. Dane, informacja, wiedza – definicja, cechy
2. Piramida informacyjna
3. Źródła informacji – definicja
4. Typologie źródeł informacji
5. Tradycyjne źródła informacji w bibliotece:
– wydawnictwa informacyjne
– bibliografie
– katalogi tradycyjne
– książki
– czasopisma i in.
6. Elektroniczne źródła informacji
– katalogi OPAC
– bazy danych (biblioteki cyfrowe i repozytoria)
– bibliografie narodowe
– archiwizacja internetu i in.
7. Biblioteka Narodowa – źródła informacji

Prowadząca:

Sylwia Marciniak – ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim (obecnie Instytut Nauk o Informacji i Mediach). Obecnie jest na 3 roku Szkoły Doktorskiej Wydziału Filologicznego UWr, w dyscyplinie Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach. Pisze pracę doktorską o transformacjach zadań bibliotek w świetle analizy polskich podręczników dla bibliotekarzy z lat 1919-2019. Zawodowo od czterech lat związana jest z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, gdzie zajmuje się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów.

Termin: 27.03.2023, godz. 9.00-11.00
Forma: on-line
Miejsce: platforma ClickMeeting
Przeczytaj instrukcję dla uczestnika webinarium (pdf – 906 KB)

Zapisy:

• On-line Wypełnij formularz zgłoszeniowy
• Ilość miejsc jest ograniczona
• Szkolenie jest bezpłatne

Kontakt:

Anna Płonka, anna.plonka@wbp.poznan.pl, telefon: 61 66 40 886

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: