wydarzenie archiwalne
termin: 22 września
miejsce: Poznań

Szkolenie z zakresu biblioterapii dla bibliotekarek i bibliotekarzy

napisy i grafika z kresek, informacja dotyczy szkolenia tytuł data i logotypy projektuWokół biblioterapii! Zapraszamy Bibliotekarki i Bibliotekarzy na szkolenie z zakresu biblioterapii

Projekt „Kształtowanie zdolności rezyliencji – szkolenia biblioterapeutyczne dla bibliotekarzy” jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, które jest pomysłodawcą i koordynatorem całości oraz przez wybrane wojewódzkie biblioteki publiczne – partnerów. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu jest jednym z nich.

Idea

Koncepcja biblioteki jako „trzeciego miejsca” – przestrzeni, w której chętnie się przebywa, zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników. Kształtowanie zdolności rezyliencji w przestrzeniach bibliotecznych jest odpowiedzią na bieżące potrzeby społeczeństwa. Pandemia, wojna na Ukrainie, liczba prób samobójczych, osób zmagających się z depresją, z uzależnieniami itp. stwarza konieczność i możliwość wsparcia użytkowników bibliotek, przez stosowanie metod i narzędzi wykorzystywanych w biblioterapii. Szkolenia przeprowadzą certyfikowani biblioterapeuci, członkowie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w kilku regionach Polski
Wszystkie uczestnice osoby (grupa do 50 osób) biorą udział w prelekcji, część z nich – w pokazowych zajęciach warsztatowych (12 osób), pozostali są obserwatorami. Zajęcia warsztatowe na podstawie autorskiego scenariusza przeprowadzi Ewa Kramarczyk. Prowadząca skomentuje zajęcia, odpowie na pytania uczestniczących osób.
Aby wziąć udział musisz zapisać się na szkolenie i możesz zapisać się na warsztaty – 12 osób (liczba miejsc ograniczona).
Uczestnicy otrzymają certyfikaty podpisane przez Prezeskę Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz dostęp do materiałów (z limitem czasowym).

Ogłaszamy nabór na szkolenie

Jak wspierać uchodźców z Ukrainy, po opuszczeniu ojczyzny, po utracie kontaktu z najbliższymi – prowadzenie Ewa Kramarczyk

Cele

• nabycie nowych kompetencji zawodowych co pozwala na trafniejszy dobór literatury dla różnych grup rozwojowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów;
• poznanie profilaktycznej i terapeutycznej funkcji literatury
• poszerzenie wiedzy w zakresie problematyki, którą zajmuje się biblioterapia

W całym szkoleniu weźmie udział 50 osób, z tego 12 – w pokazowych zajęciach warsztatowych. Pozostali pozostaną obserwatorami tych zajęć.

Podstawowe informacje

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Adresaci: bibliotekarki, bibliotekarze z bibliotek publicznych w województwie wielkopolskim, dla początkujących i zaawansowanych w biblioterapii
Termin 22 września 2023 godziny 10.00-16.30
Miejsce Biblioteka Wojewódzka ul. Prusa 3, 6 piętro s. 607 (schody lub winda)
Prowadząca Ewa Kramarczyk

Zapisy

UWAGA! Aby wziąć udział musisz zapisać się na szkolenie, możesz zapisać się na warsztaty – 12 osób (liczba miejsc ograniczona).

Zapisać się na szkolenie – dostępne 50 miejsc wypełnij formularz zgłoszeniowy
Zapisać się na warsztaty – dostępne 12 miejsc wypełnij formularz zgłoszeniowy

Osoba do kontaktu

Anna Sabiłło, e-mail: dkk@wbp.poznan.pl tel. 61 66 40 861

Informacje o projekcie

Pozostałe szkolenia realizowane w innych bibliotekach wojewódzkich dot. tematyki:
• Wsparcie dla osób z depresją, jak znaleźć sens w życiu i uchronić przed próbą samobójczą
• Biblioterapia reminiscencyjna, warsztaty mające na celu przywoływanie miłych wspomnień, zdarzeń, relacji z ludźmi stosowana względem ludzi starszych
• Jak dokonać autorefleksji na temat swojego życia
• Przybliżenie tematyki zagadnień z zakresu współczucia, wrażliwości, poczucia własnej wartości

Aktualności o projekcie www.biblioterapiatow.pl

Prowadząca

Ewa Kramarczyk wiceprezes PTB, wieloletni bibliotekarz, biblioterapeuta, metodyk, obecnie nauczyciel (koordynator kierunku kształcenia Animator czytelnictwa) w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, od 15 lat wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu na Studiach Podyplomowych Bibliotekarstwo w teorii i praktyce. Autorka kilku projektów dofinansowanych przez MKiDN, inicjatorka wielu akcji i imprez czytelniczych dla młodzieży m.in. „LITERATURA bliżej młodzieży, MŁODZIEŻ bliżej literatury”, „Zlot Zmierzchomaniaków”, “Pociąg do kultury”, organizatorka lokalnych Ogólnopolskich Wyborów Książki, koordynatorka Finału VI akcji „Z Książką na walizkach” . Swoim doświadczeniem dzieli się na łamach prasy fachowej lub warsztatach, m.in. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Słowo a człowiek” w Tomaszowie Lubelskim w 2008 r., Katowickich Targów Książki w 2012 r., na bieżąco w bibliotekach publicznych.

osoba w okularach uśmiecha się delikatnie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

to są znaki czyli logotypy bibliotek i ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego
informacja o szkoleniu grafika projektu to kilka kresek i logotypy bibliotek

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: