termin: 01 lipca — 31 grudnia
miejsce: Poznań

Ogłaszamy cykl bezpłatnych szkoleń z certyfikatem „Być bliżej siebie" dla bibliotekarek i bibliotekarzy

drzewo z liśćmi i aureola z napisu być bliżej siebieProjekt „Być bliżej siebie – szkolenia dla bibliotekarzy”, którego organizatorem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, otrzymał dofinansowanie z programu Partnerstwo dla Książki.  Rozpoczynamy cykl szkoleń dla osób z bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego.

O projekcie

Projekt “Być bliżej siebie” jest szkoleniowym pakietem wsparcia dla środowiska bibliotek publicznych, w którym szczególnie istotne są tematy, takie jak: profesjonalna obsługa czytelnika, komunikacja interpersonalna z różnymi grupami użytkowników, ze szczególnymi potrzebami, wykorzystanie zawartych w książkach przekazów kierowanych zwłaszcza do dzieci i młodzieży (jako środowiska potrzebującego przewodnictwa dorosłych). Celem projektu jest więc rozwój kompetencji zawodowych bibliotekarzy z bibliotek publicznych w zakresie działań edukacyjnych, arteterapeutycznych i komunikacyjno-społecznych. Na szkoleniach stacjonarnych przekażemy podstawy wiedzy z zakresu bajek terapeutycznych, biblioterapii, Porozumienia bez Przemocy i technik relaksacyjnych, co pozwoli bibliotekarzom zbliżyć się do swojej społeczności.

Część działań we współpracy z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym.

Patronat medialny nad projektem objął SBP Ogólnopolski Portal Bibliotekarski sbp.pl

Adresaci

bibliotekarki i bibliotekarze z bibliotek publicznych w województwie wielkopolskim.

Liczba uczestników

80 osób

Termin

1.07.2024 – 31.12.2024

Miejsce

Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu ul. B. Prusa 3, online – platforma ClickMeeting.

Program

  1. Literatura we wzmacnianiu zdrowia psychicznego; wykład i warsztaty biblioterapeutyczne, 5 h, stacjonarne. Uczestnicy dowiedzą się, jak poprzez odpowiednio dobraną literaturę budować dobrostan i osiągać życiowe zadowolenie. Termin: 31 lipca 2024/środa, godziny 10.00-16.00, Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu ul. B. Prusa 3, sala 607.
  2. Porozumienie bez przemocy; warsztaty, 5 h, stacjonarne. Uczestnicy poznają techniki potrzebne w budowaniu relacji zawodowych i prywatnych w zgodzie ze sobą, jak towarzyszyć człowiekowi w sytuacji konfliktów. 16 września/poniedziałek, godziny 10.00-16.00, Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu ul. B. Prusa 3, sala 607.
  3. „Kroimy na miarę, czyli o książkach do zajęć wspierających” webinarium 1 h, online. Uczestnicy poznają zasady tworzenia kolekcji literatury do prowadzenia zajęć w tematyce wsparcia dla grup ze szczególnymi potrzebami. 30 września 2024/poniedziałek, godzina 12.00-13.00, platforma Clickmeeting.
  4. Tworzenia bajek terapeutycznych, warsztaty; 2 spotkania, 10 h, stacjonarne. Uczestnicy poznają zasady tworzenia bajek i opowiadań terapeutycznych, podejmą próbę napisania utworów. Wrzesień/październik, 10.00-16.00, Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu ul. B. Prusa 3, sala 607.
  5. „Relaksacja dźwiękami mis i gongów tybetańskich” wykład i warsztaty 2 h, stacjonarne. Uczestnicy zapoznają się z funkcją  muzyki i dźwięków, wezmą udział w sesji. Listopad 2024, godzina 10.00-12.30, Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu ul. B. Prusa 3, sala 607.

Spotkanie podsumowujące projekt, na którym odbędzie się wykład i warsztaty “Relaksacja dźwiękami mis i gongów tybetańskich” będzie otwarte dla uczestników i osób zainteresowanych projektem.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne, obowiązują zapisy; osoby prowadzące szkolenia to specjalistki i specjaliści z danej dziedziny: biblioterapia, bajkoterapia, Porozumienie bez Przemocy, relaksacja dźwiękami.

Efekty

  • publikacja on-line „Bajki i opowiadania terapeutyczne – powarsztatowe prace uczestników;
  • materiały dydaktyczne, w tym zestawienie bibliograficzne literatury polecanej na szkoleniach;
  • nagranie webinarium „Kroimy na miarę, czyli o książkach do zajęć wspierających”;
  • certyfikaty;
  • krótki film podsumowujący projekt “Być bliżej siebie” – szkolenia dla bibliotekarzy.

Zapisy

poszczególne szkolenia będą ogłaszane na stronie www.wbp.poznan.pl; jedna osoba może wziąć  udział w dowolnej liczbie szkoleń. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik jest zobowiązany do polecenia osoby wchodzącej w miejsce rezygnującego uczestnika.

Informacja dotyczy wniosku nr 234585/23/A2 na zadanie nr 11337/24 w programie Partnerstwo dla Książki; dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

belka graficzna projektu z logotypami
znak polskiego towarzystwa biblioterapeutycznego logotyp stowarzyszenia bibliotekarzy polskich

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: