17 / 05 / 22

Zakup i zdalny dostęp do nowości 2022

Od 17 do 30 maja trwa nabór wniosków na Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych na 2022 rok, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

rząd regałów wypełnionych książkami

Od 17 do 30 maja trwa nabór wniosków na Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych na 2022 rok, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Podobnie jak w latach ubiegłych kwota dotacji uzależniona jest od wysokości wkładu własnego oraz zamożności gminy (wskaźnik zamożności jst). Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej 2022 – Biblioteka Narodowa (bn.org.pl)

Podobnie jak w ubiegłym roku ustalono trzy grupy zamożności, w których procent wkładu własnego w stosunku do dotacji wynosić będzie odpowiednio 80%, 65%, 50% :

  • I. grupy – minimum 50% wszystkich środków wydatkowanych na zakup nowości i usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków,
  • II. grupy – minimum 65% wszystkich środków wydatkowanych na zakup nowości i usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków,
  • III. grupy – minimum 80% wszystkich środków wydatkowanych na zakup nowości i usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Biblioteki Publiczne w woj. wielkopolskim zatem we wniosku do BN wskazują odpowiednio:

  • Biblioteki z gr. I – 50 % wkładu własnego i 50% dotacji
  • Biblioteki z gr. II – 65% wkładu własnego i 35% dotacji
  • Biblioteki z gr. III – 80% wkładu własnego i 20% dotacji

Dla ułatwienia zamieszczamy tabelę w wskazaniem przynależności bibliotek do danych grup.

Logotypy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteka Narodowa

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu otrzymała w 2022 roku kwotę 28250 zł w ramach zadania Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Logotypy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteka Narodowa

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: