15 / 09 / 20

Opublikowano analizy AFB za 2019 rok

Dane przedstawione są w odrębnych zestawieniach dla każdego typu instytucji (biblioteki wojewódzkie, powiatowe, miejsko-wiejskie, wiejskie). W badaniach uczestniczyło 96,5 % wielkopolskich bibliotek. W skali kraju udział wzięło 98,8 % bibliotek publicznych.

napis: Analizy AFB za 2019 opublikowane, logo projektu AFB oraz rysunek wykresu

Można sprawdzić analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych za 2019 rok.

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2020 roku (dane za 2019 rok) uczestniczyło 2512 bibliotek, czyli 98,8%!

W województwie wielkopolskim uczestniczyło 96,5 % bibliotek.

Dane przedstawione są w odrębnych zestawieniach dla każdego typu instytucji (biblioteki wojewódzkie, powiatowe, miejsko-wiejskie, wiejskie) – dzięki temu  wskaźniki ilustrują różnice między bibliotekami na tym samym szczeblu administracyjnym i dodatkowo na podobnym poziomie obsługiwanej populacji.

W opracowaniu podano średnie, mediany, wartości maksymalne i minimalne.

Autorkami analizy są: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

Przejdź do analiz na stronie afb.sbp.pl

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: