05 / 05 / 21

Nie siedź – sieciuj!

„Nie siedź – sieciuj!” to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, do którego zaproszono biblioteki wojewódzkie z całego kraju. W 2021 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przystąpiła do tego dwuletniego przedsięwzięcia.

Rysnuke dwóch ptaszków. Napis: Nie siedź - sieciuj!

„Nie siedź – sieciuj!”  to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, do którego zaproszono biblioteki wojewódzkie z całego kraju.

Jego głównym założeniem jest wzmocnienie istniejących i powołanie nowych sieci współpracy bibliotek działających na terenie wybranych województw.

W 2021 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przystąpiła do tego dwuletniego przedsięwzięcia.


Co to jest sieć i sieciowanie

Sieciowanie to modny od kilku lat termin, który robi karierę nie tylko w biznesie, ale i w kulturze. Oznacza współpracę różnych podmiotów, osób prywatnych, instytucji, którym przyświeca ten sam cel.

Grupa, która decyduje się działać na rzecz wspólnej idei, formuje się i działa dobrowolnie na własnych zasadach. Sieciowanie jest oparte na zaufaniu, zasadzie wzajemności i równości wszystkich członków. Nie obowiązują tutaj podziały, hierarchia czy zależności służbowe. Wszystkie członkinie i członkowie mają te same prawa w ramach działającej sieci.

Uczestnicy sieci chwalą sobie taki sposób pracy w grupie. Korzyści, które czerpią z takiej współpracy, to przede wszystkich rozwój osobisty, nawiązanie innych, mniej formalnych relacji, wsparcie otrzymywane od innych członków sieci, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wiele innych.


Działania w projekcie:

  • udział w szkoleniach i warsztatach online oraz innych działaniach skierowanych do uczestników projektu (udział pracownic Działu Instrukcyjno- Metodycznego Bibliotek WBPiCAK),
  • wzmocnienie istniejącej lub powołanie nowych sieci współpracy bibliotekarzy działających na terenie województwa wielkopolskiego,
  • opracowanie planu rozwoju sieci we współpracy z jedną z nich,
  • budowa ogólnopolskiej sieci Działów Instrukcyjno-Metodycznych bibliotek wojewódzkich.

Poradnik:

Wszystkim zainteresowanym tematem sieciowania polecamy bezpłatny Krótki poradnik sieciowania, wydany przed FRSI.


Kontakt:

  • Magdalena Bzdawka (koordynator), tel. 61 66 40 886, e-mail: magdalena.bzdawka@wbp.poznan.pl
  • Anna Sabiłło, tel. 61 66 40 861, e-mail: anna.sabillo@wbp.poznan.pl;
  • Katarzyna Smorowińska, tel. 61 66 40 874, e-mail: katarzyna.smorowinska@wbp.poznan.pl

Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2021-2022 realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: