24 / 01 / 23

Analiza Funkcjonowania Bibliotek 2022

Grafika z tekstem Formularze za 2022 rok już dostępne i logo projektu AFB (trzy litery: A, F, B)Zapraszamy biblioteki z województwa wielkopolskiego do wypełniania formularzy statystycznych za 2022 rok. Termin wypełniania formularzy mija 31 marca 2023.


Jak wypełniać formularze:
Podajemy stan na 31 grudnia 2022 r. Większość pól jest zdefiniowanych tak, jak dane wprowadzone do formularza K-03 GUS. Dane te powinny być ze sobą zgodne. Dane należy najpierw zapisać, a potem zatwierdzić (z poziomu konta dyrektora instytucji).

Aktualizacja danych instytucji:

Biblioteki, które mają już konto w systemie AFB, prosimy o aktualizowanie podstawowych danych swojej instytucji w przypadku np.:
• zmiany nazwy instytucji,
• zmiany dyrektora,
• włączenia biblioteki w struktury innej instytucji kultury
• znaczącej zmiany liczby mieszkańców
• zmiany statusu miejscowości

Po zalogowaniu się do systemu w menu „Biblioteka” należy przejść do zakładki: „Edycja danych biblioteki”, a następnie zapisać zmiany.


Instrukcje:

Formularz oraz materiały pomocnicze do pobrania znajdują się na stronie AFBP materiały

Nie jesteś jeszcze w programie?

Biblioteki, które dotąd nie weszły do projektu AFB serdecznie zachęcamy, by zrobiły to w tym roku. Wystarczą trzy kroki:

1. wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie AFBP do 31 marca 2023 r.
2. po rejestracji elektronicznej przysłanie pocztą tradycyjną do Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBPiCAK wydrukowanego i podpisanego przez dyrektora biblioteki formularza rejestracyjnego. Jest to czynność jednorazowa.
3. Wypełnienie, zapisanie i zatwierdzenie formularza za 2022 r. zgodnie z terminem podanym wyżej.

W przypadku problemów wsparcia udzielają:
Alicja Urbańska alicja.urbanska@wbp.poznan.pl oraz Katarzyna Smorowińska katarzyna.smorowinska@wbp.poznan.pl


Czym jest AFB?

Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB) to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Obejmuje biblioteki publiczne, pedagogiczne i szkół wyższych.

Celem AFB jest wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych.

Projekt jest oparty o międzynarodowe normy i doświadczenia bibliotek zagranicznych. Partnerem jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, która utrzymuje powstającą w ramach AFB bazę danych.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: