20 / 04 / 20

Analiza Funkcjonowania Bibliotek 2019

Formularze statystyk dla bibliotek AFB za 2019 są nadal dostępne. Termin ich wypełniania wydłużono do 20 kwietnia 2020.

Grafika z tekstem Formularze za 2019 rok już dostępne i logo projektu AFB(trzy literty,A, F, B na tle ksiązke w kolorach szarym, pomarańczowym i niebieskim)

Termin wypełniania formularza statystycznego AFB za 2019 rok został wydłużony do 20 kwietnia 2020.


Jak wypełniać formularze:

Podajemy stan na 31 grudnia 2019 r.

80% pól formularza AFBP jest zdefiniowanych tak, jak dane wprowadzane do formularza K-03 GUS, sugerujemy równoległą pracę przy obu tych dokumentach. Dane te powinny być ze sobą zgodne.

Dane należy najpierw zapisać, a potem zatwierdzić (z poziomu konta dyrektora instytucji).

W programie wdrożono możliwość nadawania ankieterom dodatkowego uprawnienia do analizowania danych biblioteki.


Aktualizacja danych instytucji:

Biblioteki, które mają już konto w systemie AFB, prosimy o aktualizowanie podstawowych danych swojej instytucji w przypadku np.:

  • zmiany nazwy instytucji,
  • zmiany dyrektora,
  • włączenia biblioteki w struktury ośrodka kultury.

Po zalogowaniu się do systemu w menu „Biblioteka” należy przejść do zakładki: „Edycja danych biblioteki”, a następnie zapisać zmiany.


Instrukcje:

Formularz oraz materiały pomocnicze do pobrania na stronie: AFBP materiały

Nie jesteś jeszcze w programie?

W 2019 roku do AFB przystąpiło 220 bibliotek z Wielkopolski, czyli 95,7 % ogółu w województwie (dane za 2018 r.). Udział w projekcie jest dobrowolny.
W całej Polsce w projekcie wzięło udział 2508 bibliotek publicznych (98,5 % ogółu).
 

Biblioteki, które dotąd nie weszły do projektu AFB serdecznie zachęcamy, by zrobiły to w tym roku. Wystarczą trzy kroki:

  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie AFBP do 31 marca 2020 r.
  2. po rejestracji elektronicznej przysłanie pocztą tradycyjną do Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBPiCAK wydrukowanego i podpisanego przez dyrektora biblioteki formularza rejestracyjnego. Jest to czynność jednorazowa.
  3. Wypełnienie, zapisanie i zatwierdzenie formularz za 2019 zgodnie z harmonogramem podanym wyżej.

W przypadku problemów wsparcia udzielają: Alicja Urbańska alicja.urbanska@wbp.poznan.pl; Justyna Stoltmann-Prędka justyna.stoltmann@wbp.poznan.pl


Czym jest AFB?

Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB) to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Obejmuje biblioteki publiczne, pedagogiczne i szkół wyższych.

Celem AFB jest wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych.

Projekt jest oparty o międzynarodowe normy i doświadczenia bibliotek zagranicznych. Partnerem jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, która utrzymuje powstającą w ramach AFB bazę danych.


Zobacz wyniki badań za 2018 rok

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: