Kornhauser Julian

Julian Kornhauser (1946) – poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, tłumacz, slawista, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Nowej Fali w literaturze polskiej, współautor Świata nie przedstawionego (1974, razem z Adamem Zagajewskim), książki-manifestu Pokolenia ‘68. Współtwórca grupy poetyckiej Teraz. Jego wydany poza zasięgiem cenzury tom wierszy Zabójstwo był jednym z pierwszych polskich samizdatów. W 1975 roku podpisał „List 59” przeciwko zmianom w konstytucji PRL wprowadzającym zapisy o kierowniczej roli partii i sojuszu z ZSRR. W stanie wojennym krótko internowany. Wydał kilkanaście tomów wierszy (ostatnio Origami, 2007), trzy powieści (ostatnio Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna, 1995), wiele monografii krytyczno- i historycznoliterackich oraz tomów szkiców (ostatnio Poezja i codzienność, 2003), kilka książek z przekładami chorwackiej, serbskiej i bośniackiej poezji (ostatnio Lament nad Sarajewem. Siedmiu poetów z Bośni: Antologia poezji bośniackiej, 1996) oraz dwa tomy wierszy dla dzieci. W latach 80. współtworzył drugoobiegowe periodyki „Pismo” i „NaGłos”. W latach 90. i 2000. publicysta „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej” i „Dziennika Polska-Europa-Świat”. Członek redakcji „Kwartalnika Artystycznego”. Były lub obecny członek komisji PAN i PAU, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. W latach 2006-2013 juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1975), Europejskiej Nagrody Poetyckiej (1989), Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1997), Nagrody Orła Karskiego (2015), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2016) oraz Międzynarodowej Nagrody Balatonu (2016). Mieszka w Krakowie. W WBPiCAK ukazały się następujące książki Juliana Kornhausera: wybór wierszy Tylko błędy są żywe (2015), tomy Wiersze zebrane (2016) i Proza zebrana (2017), Krytyka zebrana (I tom – 2018, II tom – 2019) oraz antologia szkiców o poecie Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera (2016).

Książki autora